Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

september 2017

 • 22.09.2017
  • Pracovné soboty v Akademickej knižnici
   V zimnom semestri 2017/2018 budú pracovné soboty v Akademickej knižnici  
  • 27.9.2017 Prezentácia CEEPUS
   Vážení kolegovia, v rámci podpory vytvárania sietí medzinárodnej spolupráce vysokých škôl si vás dovoľujeme pozvať na prezentáciu stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS dňa 27.9.2017 o 13:00 hod, miestnosť č. 32 (T-pavilón).  
  • 29.9.2017 Noc výskumníkov 2017 – pozvánka
   Dňa 29.9.2017 bude prebiehať 11. ročník Festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2017 v Bratislave, na ktorej sa bude už po piatykrát prezentovať aj naša fakulta.  
  • Ponuka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi
   MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r. o., si Vás dovoľujú aj v tomto akademickom roku osloviť s ponukou 3. ročníka 1-semestrového odborného kurzu s názvom Technológia a konštrukcia v praxi  
 • 21.09.2017
 • 19.09.2017
 • 14.09.2017
 • 13.09.2017
 • 11.09.2017
 • 08.09.2017
 • 07.09.2017
  • Štipendijné pobyty v Rakúsku
   V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku v nasledujúcich kategóriách:  
  • Zahraničná návšteva na UVTE
   Dňa 5.9.2017 navštíl našu fakultu prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. z Fakulty technologickej Univerzity Tomáše Bati v Zlíne spolu s predsedom akademického senátu fakulty Ing. Michalom Staňkom.  
 • 05.09.2017
  • Kurz matematiky
   Pedagógovia UIAM MTF STU sú si vedomí toho, že rozsah i úroveň matematiky Vami absolvovaných stredných škôl sú veľmi rozdielne a často nedostatočné na absolvovanie vysokej školy technického zamerania.  
 • 04.09.2017
  • Výzva na projekty „Vedátor“
   Vedátor má za cieľ podporiť študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia pri realizácií svojich výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy.  
  • Supravodivé materiály a ich využitie
   V populárno-vedeckom článku o supravodičoch V populárno-vedeckom článku o supravodičoch spropagovali autori z STU (vrátane Ústavu materiálov MTF) svoju výskumnú tému.  
  • Oznam o úspešných obhajobách na UVTE
   V dňoch 24 – 25. augusta 2017 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.  
  • Oznam o úspešných obhajobách na UIBE
   Dňa 24. augusta 2017 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.  
  • Oznam o úspešných obhajobách na UIAM
   Dňa 24. augusta 2017 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.