Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Digitalizácia záverečných prác, ako trvale uchovávaných dokumentov fakulty, vychádza z vyšších nariadení organizácie (Registratúrny poriadok STU) a nariadení vyplývajúcich z Centrálneho registra záverečných prác VŠ SR.

Materiálovotechnologická fakulta ešte pred týmito vyššími nariadeniami pristúpila v roku 2003 k povinnosti študentov fakulty odovzdávať k záverečným prácam súčasne aj elektronickú podobu (identickú) záverečnej práce. Prijatím tohto rozhodnutia bola fakulta ako jedna z mála pripravená na vytvorenie digitalizačného archívu záverečných prác.

V súčasnej dobe sa záverečné práce na MTF STU uchovávajú v týchto zdrojoch:

  1. Centrálny register záverečných prác
  2. Akademický informačný systém MTF STU
  3. Úložisko na serveri MTF STU
  4. Elektronický nosič uchovávaný v Akademickej knižnici

Stav digitalizácie záverečných prác na MTF STU:

Snahou MTF STU je spracovávať všetku dokumentáciu v čo najväčšom možnom časovom rozpätí (t. z. s  čo najväčšou možnou mierou retrospektívy) s cieľom poskytnúť podľa možností najkomplexnejšie informácie. Z tohto dôvodu pristúpila Akademická knižnica k spätnej digitalizácii všetkých záverečných prác s podmienkou, že vo fyzickej forme (tlačenej) sa záverečné práce uchovávajú za posledných 10 rokov.

ŠK. ROK

Bc

Ing

PhD

počet absolventov

evidované ZP v AK

elektronická podoba

1986/1987

0

410

0/(1)

410

231

12

1987/1988

0

366

0/(4)

366

236

50

1988/1989

0

341

0/(10)

341

208

155

1989/1990

0

325

0/(4)

325

184

9

1990/1991

0

444

0/(1)

444

237

14

1991/1992

0

367

0/(3)

367

191

58

1992/1993

0

368

0/(3)

368

221

28

1993/1994

0

134

0/(3)

134

101

31

1994/1995

4

173

10

187

169

42

1995/1996

77

213

7

297

192

13

1996/1997

124

251

13

388

234

56

1997/1998

103

454

6

563

378

110

1998/1999

29

657

8

694

653

313

1999/2000

27

448

10

485

427

427

2000/2001

62

434

3

499

432

387

2001/2002

96

374

15

485

461

365

2002/2003

435

397

15

847

830

507

2003/2004

566

487

13

1066

1027

837

2004/2005

665

537

5

1207

1204

1204

2005/2006

635

594

17

1246

1264

1175

2006/2007

695

412

18

1125

1185

1170

2007/2008

687

547

20

1254

1202

1173

2008/2009

636

1343

32

2011

1992

1834

2009/2010

817

834

33

1684

1695

1695

2010/2011

466

666

88

1220

1184

1184

2011/2012

526 

 765

61

1353

1349 

1349 

poznámka: počet doktorandov 1986-1994 nevykazujeme, ale v zátvorke sú uvedené zaregistrované kandidátske dizertačné práce fakulty pracovníkov fakulty obhájené na iných VŠ.

aktuálne k 24.01.2013