Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

Medzinárodné vzťahy MTF:

Zahraničné pracovné cesty:

Prijatia zahraničných hostí

Zahraničné prezentácie:

Zahraničné mobility študentov a zamestnancov MTF:

Ponuky a informácie pre mobility
Kontakt: Erasmus koordinátor
 

Štipendiá (programy a organizácie podporujúce mobility a ponúkajúce štipendiá):

Support: