Prejsť na obsah
Dianie na MTF

POZVÁNKA NA ŠTVRTKOVÉ POPOLUDNIE
MÁJ 2009

 

Termín a miesto konania :  14. mája 2009, o 16.00 hod, MTF STU ,

Paulínska ul. 16, č. miestnosti: malá aula 086

 

Milí priatelia,

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave už druhý rok organizuje nevšedné štvrtkové popoludnia, ktoré sú príležtosťou na stretnutia s  osobnosťami vedeckého, spoločenského a kultúrneho života. 

Budem rád, ak Vás budem môcť privítať  na tomto stretnutí a stráviť vo Vašej spoločnosti príjemnú hodinku, ktorá nás  vzájomne obohatí.

 

S úctou                                    Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - dekan MTF STU

 

PROGRAM 
  • 16.OO hod - privítanie  : Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  • 16.05 - 16.15 hod : kultúrne vystúpenie
  • 16.15 hod  - prednáška : Alojz Masaryk : Vplyv vína na zdravie človeka
  • 17.15 hod :  diskusia a ochutnávka vína

Podujatie moderuje Ing. Milan Petráš, PhD.

Alojz Masaryk

Charakteristika prednášajúceho:

 

Alojz Masaryk patri medzi ľudí, ktorí v novych podmienkach rozvíjajú slávne tradície vinohradníctva na Slovensku. Vínu sa venuje vyše 30 rokov. Stal  sa známym a uznavaným odborníkom v danej oblasti nielen na Slovenksu,  ale aj v zahraničí.  V roku 1996 zalozil firmu Vino-Masaryk v Skalici, kde história pestovania hrozna siaha ďaleko do minulosti. Spoločnosť  Víno - Masaryk poskytuje ročne 25-30 druhov vína na výber. O jeho kvalite svedčia mnohé ocenenia. Bližšie sa dozviete na: www.vino-masaryk.sk