Prejsť na obsah
MTFUni

Pilotný ročník akcie MTFUni- Zaži univerzitu, pod záštitou prodekana doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. a ideových tvorcov Ing. Alice Bartošovej, PhD., Ing. Petra Szabó, PhD., doc. Ing. Martina Kusého PhD., doc. Ing. Ladislava Moroviča, PhD., neskôr Ing. Marcela Kuruca , PhD. a Ing. Pavla Nogu, PhD. máme úspešne za sebou. Tri dni plné skvelého programu a vysokoškolského života si vyskúšalo 47 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Košice, Tlmače, Vrbové, Hnúšťa, Skalica, Vráble, Levice, Myjava a Komárno vybrali svojich najlepších žiakov, ktorí tento rok maturujú a umožnili im zažiť už počas strednej školy, ako to na vysokej škole chodí. Primárne sme sa zamerali na predstavenie MTF, avšak nezabudli sme ani na mimoškolské aktivity.

Program si pripravil každý zo šiestich ústavov Materiálovotechnologickej fakulty. V rámci vyučovania žiaci absolvovali prednášky, cvičenia a tematický trojhodinový workshop.

Prehliadka mesta Trnava v prvý večer upútala žiakov svojou jedinečnosťou, druhý deň sme si pripravili teambuilding, kde sme žiakov rozdelili do rôznych tímov tak, aby mali možnosť sa medzi sebou lepšie spoznať a večer sme zavŕšili spoločnou opekačkou s hudobno-fyzikálnym gitarovým predstavením.

Vždy na konci semestra prichádza skúškové obdobie, a tak si i naši „noví študenti“ mali možnosť po trojdňovom semestri vyskúšať skúšku skúšky, kedy sme tým najlepším odovzdali poukaz slúžiaci na odpustenie platby za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na MTF STU na akademický rok 2020/2021.

Bez podpory vedenia fakulty a štedrosti sponzorov by sme však MTFUni- Zaži univerzitu zorganizovať nemohli. Preto sa všetkým, ktorí sa rozhodli akokoľvek prispieť k realizácii MTFUni chceme v mene prodekana doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. a Oddelenia zahraničných projektov a zahraničných vzťahov veľmi pekne poďakovať. Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom a študentom MTF STU, ktorí boli ochotní a nápomocní robiť niečo naviac a s úsmevom.

Organizačný tím MTFUni:

Ing. Peter Cuninka, Ing. Bibiana Burdejová, Mgr. Katarína Kostecká, Mária Rešetková, MBA

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Toto podujatie  bolo uskutočnené aj vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy na poskytnutie dotácie na rozvojový projekt č.002STU-2-1/2018 pod názvom " STU ako líder Digitálnej koalície " .