Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

 • 28.10.2019
  • 1. ročník výstavy Vysokoškolák 2019

   Areál výstaviska Expo Center Trenčín bol v dňoch 24. - 25.10.2019 miestom konania 1. ročníka výstavy vysokých škôl, na ktorom sa prezentovala i MTF STU.

    
  • 31.10.2019 - Bufet zatvorený

   Bufet bude zatvorený dňa 31.10.2019 z prevádzkových dôvodov.

    
  • Odovzdávanie ocenení ministerkou kultúry SR

   V piatok 25. októbra 2019 sa na pôde MTF STU konalo odovzdávanie ocenení ministerkou kultúry SR pani Ľubicou Laššákovou.

    
  • Týždeň vedy a techniky na MTF STU

   Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý bol tento rok vyhlásený v termíne 4.-10.11.2019,  bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti ...

    
  • Kurz Technológia a konštrukcia v praxi

   5.ročník odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi je realizovaný počas letného semestra (11 stretnutí) a prebieha kombinovane v priestoroch MTF STU Trnava a v spoločnosti Schaeffler Skalica.

    
 • 27.10.2019
  • 5.11. - 5.12.2019 Samuel Mikovíni

   Viete, že v dňoch 4. - 10.11.2019 prebieha Týždeň vedy a techniky na Slovensku? Popularizácia vedy a techniky je aktivita, ktorá by sa mala stať súčasťou všetkých výskumných a vedeckých pracovísk. I pri tejto príležitosti vás pozývame do priestorov Technologického múzea MTF STU na výstavu s názvom Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor.

    
 • 22.10.2019
 • 20.10.2019
  • Smart Cities diskusia na MTF STU

   Dňa 11. 10. 2019 navštívili MTF STU so sídlom v Trnave pani doc. Rhonda Binda,  spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Smart Regions Initiative,  pán Mgr. Andrej Chovan, ekonomický radca amerického veľvyslanectva v Bratislave, pani Ing. Petronela Ďureková, vedúca Odboru medzinárodných vzťahov TTSK spolu s pani Mgr. Andreou Kolárikovou poverenou zástupkyňou oddelenia Stratégií a projektov TTSK...

    
 • 14.10.2019
 • 08.10.2019
  • Informačný seminár SAIA na MTF STU

   Dňa 24.10.2019 sa uskutoční Informačný seminár o štipendiách a grantoch do celého sveta. Počas prezentácie Vám budú poskytnuté cenné informácie o tom, ako  podať kvalitnú prihlášku.

    
 • 07.10.2019
  • Elsevier publishing and research data quality workshop

   Vážení kolegovia, v spolupráci s predstaviteľmi ELSEVIER Vás pozývame na praktický workshop na tému Publikovanie vedeckých článkov.

    
  • Výzva Interreg SK-HU

   Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

    
  • Ocenenie študenta

   Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LITA (Literárny fond)  udelila ocenenie za najlepšiu prácu ŠVK v šk.roku 2018/2019 študentovi MTF STU Miroslavovi Šedivému.

    
  • Ocenenie MTF STU

   Dňa 1.10.2019 bola MTF STU ocenená Pamätným listom za dlhodobú spoluprácu na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni pri príležitosti 70.výročia výučby technických odborov na univerzite v Plzni.

    
  • Medzinárodný doktorandský seminár 2019 v Chorvátsku

   Medzinárodný doktorandský seminár v Chorvátskom Varaždine, ktorý sa konal 2.-4.10.2019, nadviazal na dlhoročnú tradíciu doktorandských seminárov z minulosti.

    
  • Memorandum o partnerstve

   Dňa 4.10.2019 podpísala MTF STU, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavský samosprávny kraj Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Slávnostný akt sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

    
 • 04.10.2019
  • Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 2. októbra 2019 vo veku 86 rokov zomrel náš bývalý kolega ...

    
 • 02.10.2019
 • 01.10.2019
  • Dočasná výstava v Technologickom múzeu MTF

   Dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Vás pozýva do priestorov Technologického múzea MTF, kde aktuálne prebieha dočasná výstava umeleckých diel s názvom Čaro patiny, ilúzia bronzu.