Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené absolventky, absolventi bakalárskeho štúdia,

po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme ponúkli študentom, ktorí nemali záujem o prevzatie výstupných dokladov na slávnostných promóciách absolventov bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), možnosť prevziať si doklady o ukončení štúdia na I. stupni štúdia osobne na študijnom oddelení fakulty. Ku dnešnému dňu túto možnosť využilo viac ako 85 % absolventov.

Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že

slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia
v ak. roku 2017/2018 sa rušia
.

Absolventi, ktorí ku dnešnému dňu výstupné doklady neprevzali, môžu tak urobiť v čase stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty od 17. 9. 2018 najneskôr do 28. septembra 2018. Po tomto termíne budú neprevzaté výstupné doklady odoslané na Rektorát STU.

Prevzatie dokladov na fakulte je potrebné vopred telefonicky, prípadne mailom dohodnúť so študijným oddelením – referátom bakalárskeho štúdia.