Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 24. apríla 2008 sme na fakulte privítali Doc. RNDr. Juraja Šebestu, CSc., ktorý nám svojou brilantnou prednáškou „Albert Einstein – vedec, človek, legenda“ priblížil osobný a vedecký život Alberta Einsteina. V úvode programu vystúpilo keyboardové duo – Matúš Šársky a Lucia Ležovičová zo ZUŠ v Trnave –, ktoré svojimi 2 skladbami umocnilo toto stretnutie. Po prednáške sa v priateľskej atmosfére viedla diskusia, ktorá obohatila prítomných o nevšedné poznatky.