Prejsť na obsah
Dianie na MTF

POZVÁNKA NA ŠTVRTKOVÉ POPOLUDNIE
DECEMBER 2008

 

Termín a miesto konania :  11. decembra 2008, o 16.00 hod, MTF STU ,

Paulínska ul. 16, č. miestnosti: malá aula 086

 

Milí priatelia,

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave zaviedla novú tradíciu nevšedných štvrtkových popoludňajších stretnutí s  osobnosťami nášho vedeckého, spoločenského a kultúrneho života.

Budem rád, ak Vás budem môcť privítať  na našej akademickej pôde a stráviť vo Vašej spoločnosti príjemnú hodinku, ktorá nás  vzájomne obohatí.

 

S úctou                                                  Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - dekan MTF STU v Trnave


PROGRAM

  • 16.OO hod - privítanie  : Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  • 16.05 - 16.15 hod : kultúrne vystúpenie
  • 16.15 hod  - prednáška : PhDr. Michal Štefanský,CSc. - " Pravdivo o okupácii v roku 1968"
  • 17.15 hod :  diskusia

Podujatie moderuje Ing. Milan Petráš, PhD.

 

PhDr. Michal Štefanský, CSc.

 

Charakteristika prednášajúceho:

Michal Štefanský je samostatný vedecký pracovník, ktorý pôsobil na Vojenskom historickom ústave v Bratislave. Bol spolupracovníkom vládnej komisie pre analýzu historických udalostí v rokoch 1967 - 1970. Jeho publikačná činnosť je orientovaná na udalosti v roku 1968.