Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24.1.2018 vznikol nový Fond pre regionálnu spoluprácu (špecializovaný fond v rámci EHP/Nórskych grantov v objeme 34,5 mil. EUR) a zároveň bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie projektov vo výške 15 mil. EUR. Termín ukončenia výzvy je 1.7.2018, s predpokladaným začiatkom projektov od roku 2019.

Zámerom fondu je podpora regionálnych, cezhraničných a nadnárodných projektových návrhov, ktoré prinášajú inovatívne projektové nápady, navrhujúce nové riešenia spoločných výziev. O projekt sa môžu uchádzať minimálne tri entity(vládne a mimovládne organizácie), pričom dve z nich musia byť z pôvodných 15 krajín  a jedna z nových 10 krajín, čím sa má podporiť cezhraničná spolupráca  a nadnárodný charakter projektu.

Okrem 15 krajín oprávnených čerpať z EHP/Nórskych grantov (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), môžu z Fondu pre regionálnu spoluprácu čerpať zdroje aj uchádzači z ďalších 10 krajín: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Moldavsko, Ruská federácia, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

Tematické zameranie: inovácie, výskum, školstvo, vzdelávanie, konkurencieschopnosť, sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých, znižovanie chudoby, životné prostredie, energetika, klimatické zmeny, nízko-uhlíková ekonomika, kultúra, občianska spoločnosť, spravodlivé spravovanie vecí verejných, základné práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

 

Znenie výzvy tu.