Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás pozvať na 23. medzinárodnú vedeckú konferenciu

forming

na tému

PLASTICITA MATERIÁLOV

v dňoch 7. - 10. septembra 2016,  Senec

Konferenciu organizujú:

STU Bratislava – MTF Trnava, Ústav výrobných technológií, 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálů

Politechnika Śląska Katowice, Katedra Technologii Materiałów

 

Informácie o konferencii nájdete v 1. oznámení, ktoré je možné si stiahnuť spolu s prihláškou na konferenciu.

Poznámka: Prihlášky zasielajte prosím na adresu robert.sobota@stuba.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

Prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.

viktor.tittel@stuba.sk

tel.: 0906 068 361

Hlavný organizátor konferencie

Ing. Róbert Sobota, PhD.

robert.sobota@stuba.sk

tel.: 0906 068 361

Koordinátor konferencie