Prejsť na obsah
Dianie na MTF

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)

Spolkové ministerstvo pre vedu a vzdelávanie Nemeckej spolkovej republiky v rámci stratégie internacionalizácie v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania vyhlásilo výzvu na podávanie projektov na tému „Integrácia regiónov strednej, východnej a juhovýchodnej Európy do európskeho výskumného priestoru.

Predmetom financovania je spoločná príprava žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné), s cieľom vybudovať siete, ktoré budú existovať aj po uplynutí financovania projektu a vytvoriť tak potenciál dlhodobej a udržateľnej spolupráce s krajinami, na ktoré je zameraná táto výzva.

O grant sa môžu uchádzať mimouniverzitné výskumné pracoviská, vysoké školy a iné výskumné organizácie. Konzorcium, ktoré podáva projekt musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúciítroch rôznych krajín, a to:

  • jedného nemeckého partnera (predkladateľa projektu),
  • jedného partnera z krajiny, na ktoré je zameraná výzva (Bulharsko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko,  Slovinsko, Česká republika a Maďarsko, ako aj Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo) a
  • jedného ďalšieho partnera z jednej z 27  členských krajín EU alebo krajiny zapojenej do programu  Horizon Europe.

V prípade schválenia projektu je možné financovať cestovné a pobytové nálady, workshopy, v odôvodnených prípadoch vecné náklady, pomocný personál, cestovné náklady na účasť na medzinárodných podujatiach.

Výška podpory je max. 120 000 eur na obdobie max. 24 mesiacov.

Uzávierka na podávanie žiadostí je 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024. 

Viac informácií:
DLR Projektträger
Europäische und internationale Zusammenarbeit
Heinrich-Konen-Straße 15
3227 Bonn
http://www.internationales-buero.de
Tel.: +49 228/38 21-2626
E-Mail: Bridge2ERA@dlr.de

Zdroj: SAIA