Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 bude dňa 20.9.2021.

Harmonogram akademického roka je určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení

Harmonogram akademického roka 2021/2022– MTF Trnava

Harmonogram akademického roka 2021/2022 - STU Bratislava

Viac: https://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/harmonogram-akademickeho-roka.html?page_id=11683