Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. augusta 2017 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod.:

Doktorand: Ing. Marcel Kuracina
Študijný program: integrovaná bezpečnosť
Téma dizertačnej práce: Vývoj a využitie vodíkového generátora ako alternatívneho zdroja energie
Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Tomáš Štefko
Študijný program: integrovaná bezpečnosť
Téma dizertačnej práce: Hodnotenie degradability rezných kvapalín
Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.

 

o 11,00 hod.:

Doktorand: Dipl.-Ing. Siegfried Karl Christian Hirle
Študijný program: integrovaná bezpečnosť
Téma dizertačnej práce: Heat flux influence on burning propagation of wood products
Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.