Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 24 - 25. augusta 2017 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

24. augusta 2017 :

o 8,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Petra Bodišová
Študijný program:  strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Výskum napätí a deformačného stavu v procese obrábania
Školiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Jozef Ertel
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Štúdium vlastností zvarových spojov superduplexných ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
Školiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Igor Kostolný
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Výskum beztavivového spájkovania kovokeramického kompozitu
Školiteľ: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

25. augusta 2017 :

o 8,30 hod.:

Doktorand: Ing. Miroslav Košík
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Vplyv reologických vlastností vstrekovaného materiálu na formovanie plynového kanála pri vstrekovaní s asistenciou plynu
Školiteľ: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Lukáš Likavčan
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených
krátkymi vláknami
Školiteľ: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Lukáš Satin
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
Školiteľ: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.