Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. augusta 2022 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10.30 hod.:

Doktorandka: Ing. Michaela Lopatková

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Študijný  odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Zváranie progresívnych ľahkých zliatin laserovým lúčom

 

Školiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T137.

Autoreferát dizertačnej práce