Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (Ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri

dňom 30. septembra 2017 od  8.00 hod. do  15.30 hod.

(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

 

nasledovne:

30. 09. 2017

Bc. Čapkovičová Katarína
PhDr. Tóthová Katarína

č. dverí 22
č. dverí 23

07. 10. 2017

p. Burská Oľga
p. Cuninková Renáta

č. dverí 22
č. dverí 21

21. 10. 2017

p. Richnáková Adriana

č. dverí 23