Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri

v čase od  8.00 hod. do  15.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

nasledovne:

29. 09. 2018       
Bc. Čapkovičová Katarína - č. dverí 22
Richnáková Adriana - č. dverí 23

6. 10. 2018       
p. Cuninková Renáta - č. dverí 21

13. 10. 2018
PhDr. Tóthová Katarína - č. dverí 23

20. 10. 2018
p. Burská Oľga - č. dverí 22