Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri

v čase od  8.00 hod. do  15.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

nasledovne:

12.09.2020 

p. Cuninková Renáta - kancelária č. 21

p. Richnáková Adriana - kancelária č. 21

 

19.09.2020               

p. Šprinková Kvetoslava - kancelária č. 20

Ing. Zolvíková Silvia - kancelária č. 22

                                 

03.10.2020                

Bc. Čapkovičová Katarína - kancelária č. 22

p. Cuninková Renáta - kancelária č. 21

 

10.10.2020                

Bc. Čapkovičová Katarína - kancelária č. 22

p. Richnáková Adriana - kancelária č. 21