Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výučba v zimnom semestri 2019/2020 začína:

23. 9. 2019 pre DPM
27. 9. 2019 pre DKM (piatok-konzultácie)

ROZVRHY BUDÚ ZVEREJNENÉ V INFORMAČNOM SYSTÉME (AIS) 17.9.2019 v poobedňajších hodinách.

Pokiaľ je pri predmete (v poznámke) uvedené že sa vyučuje v párny alebo nepárny týždeň, toto delenie na párne a nepárne týždne sa riadi podľa kalendárnych týždňov. Podľa tohto delenia sa semester začína nepárnym týždňom.

Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v Akademickom informačnom systéme.

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA PREZENČNOU METÓDOU (DPM) s miestom štúdia v Trnave

 

Rozvrh pre študentov DPM s miestom štúdia v Trnave je pripravený ako pevný rozvrh, teda nebudeš sa prihlasovať na termíny cvičení, ale na tieto cvičenia budeš priradená/ý podľa študijnej skupiny, do ktorej si zaradená/ý.

Zaradenie študentov do študijných skupín v I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu v dennej forme štúdia prezenčnou metódou s miestom štúdia v Trnave nájdete TU.

Aby si si pozrel svoj rozvrh v AIS, môžeš použiť nasledovné postupy:

 1. Postup s nutnosťou prihlásiť sa do AIS:
  - choď na stránku AIS a prihlás sa
  - klikni na Osobný rozvrh (v aplikácii Portál študenta).
 1. Postup s nutnosťou prihlásiť sa do AIS:
  - choď na stránku AIS a prihlás sa
  - klikni na Rozvrhy (v časti Portál verejných informácií), vo výbere podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
  - označ zobraziť rozvrh pre DPM
  - z ponúknutých kritérií vyber študijný program/ročník/skupinu
  - klikni dole na Zobraziť, zobrazí sa rozvrh pre danú študijnú skupinu.
 1. Postup, ktorý nevyžaduje prihlásenie sa do AIS:
  - choď na stránku AIS
  - klikni na Rozvrhy (v časti Študijné informácie), cez výber podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
  - ďalší postup je rovnaký ako pri postupe 2, od tretej odrážky.

Postupy 2 a 3 vedú k rovnakému výsledku, ktorým je zobrazenie rozvrhu pre danú študijnú skupinu, s povinnými aj povinne voliteľnými predmetmi, ktoré sú definované pre daný študijný program a ročník. Postup 1 vedie k zobrazeniu Osobného rozvrhu, teda zobrazí len rozvrh predmetov, ktoré si si zapísal na tento semester, pokiaľ tieto predmety sú definované  pre tvoj aktuálny študijný program a ročník.

Odporúčam nasledovný postup:

 • Zobrazte si najskôr Osobný rozvrh, ktorý vám dá približnú predstavu o vašom rozvrhu.
 • Potom si zobrazte rozvrh svojej študijnej skupiny, kde uvidíte napr. aj ďalšie termíny cvičení z niektorých predmetov, kde budete aj v rámci svojej študijnej skupiny na cvičeniach rozdelení do menších skupín , napr. z dôvodu obmedzenej kapacity laboratórií , počítačových učební, atď . Na tieto ďalšie termíny si vás rozdelia cvičiaci na prvom cvičení alebo na prvej prednáške z tohto predmetu.
 • V prípade opakovaných predmetov alebo výberových predmetov, ktoré sa nenachádzajú v rozvrhu vašej študijnej skupiny si pozrite rozvrh týchto predmetov individuálne a dohodnite sa s vyučujúcim, na ktorý termín cvičenia vás zaradí.

Dôležité upozornenia:

 1. Nezobrazujú sa ti niektoré zapísané predmety?
  Pravdepodobne ide o tie, ktoré nie sú definované pre  tvoj aktuálny ročník alebo študijný program. Týka sa to najmä opakovaných predmetov z nižších ročníkov, prípadne výberových predmetov (tie sú v 2. ročníku bakalárskeho a v 2. ročníku inžinierskeho štúdia). V tom prípade si pozri rozvrh týchto konkrétnych predmetov (postupom 2 alebo 3, keď si v predposlednej odrážke ako kritérium vyber len názov predmetu). Potom si vyber vhodný termín cvičenia a dohodni sa s cvičiacim, či ťa na tento termín zoberie.
 1. Rozvrh predmetu Telesná výchova I., resp. Zdravotná telesná výchova I.
  ktorý je v 3. ročníku bakalárskeho štúdia, si pozri TU. Na prvej vyučovacej hodine na začiatku semestra dostaneš informáciu o výbere vhodného cvičenia.
 1. Máš kolíziu v rozvrhu?
  Ak máš zapísaný opakovaný predmet alebo výberový predmet, môžeš zistiť kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade, kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.
 1. Pre predmety, v ktorých je zapísaných menej ako 5 študentov sa rozvrh nevypracováva. Výučba prebieha formou konzultácii, ktoré je potrebné si dohodnúť s vyučujúcim.

Poznámka pre študentov s miestom štúdia v Trnave:
Grafický popis areálu fakulty a budov nájdete TU

T – budova na Bottovej ulici
T02 – nová budova, vchod je cez vestibul v budove na Bottovej ulici, potom chodba vpravo
ŤL – Ťažké laboratóriá, budova na Botanickej ulici (na druhom konci areálu vľavo)
TNC – nová budova Materiálového výskumu, pred budovou Ťažkých laboratórií, pri vstupe (je od ulice) musíte zazvoniť na vrátnika, zapísať sa na vrátnici
CE – Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, v strede areálu vpravo
ĽL – Ľahké laboratóriá, pri budove CE vpravo

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA KOMBINOVANOU METÓDOU (DKM) s miestom štúdia v Trnave

 

Postup zobrazenia rozvrhu je nasledovný:

 1. po prihlásení do AIS klikni na Rozvrhy v časti Portál verejných informácií (alebo bez prihlásenia rozvrh nájdeš v AIS v časti Študijné informácie)
 2. označ rozvrh pre kombinovanú metódu štúdia, vyber si svoj ročník a skratku študijného programu, klikni na tlačidlo Zobraziť
 3. zobrazí sa tvoj rozvrh na piatky a soboty v zimnom  semestri
 4. rozvrh predmetov, ktoré nie sú zaradené v tvojom aktuálnom študijnom programe a ročníku (napr. opakovane zapísané predmety alebo výberové predmety), môžeš vyhľadať cez individuálny výber predmetu.

Chceš použiť jednoduchší postup?
Po prihlásení do AIS v aplikácii Portál študenta klikni na „Osobný rozvrh“, uvidíš svoj rozvrh na zimný semester, avšak zrejme bez opakovaných alebo výberových predmetov. Tie si musíš vyhľadať podľa bodu 4 v predchádzajúcom postupe.

Máš zapísaný opakovaný alebo výberový predmet? (výberový predmet je v 2. ročníku bakalárskeho a v 2. inžinierskeho štúdia)
Možno zistíš kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné do neho zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.

Pre predmety, v ktorých je zapísaných menej ako 5 študentov sa rozvrh nevypracováva. Výučba prebieha formou konzultácii, ktoré je potrebné si dohodnúť s vyučujúcim.

 

Poznámka pre študentov s miestom štúdia v Trnave:
Grafický popis areálu fakulty a budov nájdete TU

T – budova na Bottovej ulici
T02 – nová budova, vchod je cez vestibul v budove na Bottovej ulici, potom chodba vpravo
ŤL – Ťažké laboratóriá, budova na Botanickej ulici (na druhom konci areálu vľavo)
TNC – nová budova Materiálového výskumu, pred budovou Ťažkých laboratórií, pri vstupe (je od ulice) musíte zazvoniť na vrátnika, zapísať sa na vrátnici
CE – Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, v strede areálu vpravo
ĽL – Ľahké laboratóriá, pri budove CE vpravo

 

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej prezenčnej metódy v Dubnici nad Váhom nájdeš TU.

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej kombinovanej metódy v Dubnici nad Váhom nájdeš TU.