Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výučba v letnom semestri akademického roku  2019/2020 začína:

17. 2. 2020 pre DPM
14. 2. 2020 pre DKM (piatok-konzultácie)

ROZVRHY BUDÚ ZVEREJNENÉ V INFORMAČNOM SYSTÉME (AIS) PRE DKM 10.2.2020 A PRE DPM 13. 2. 2020.

Pokiaľ je pri predmete (v poznámke) uvedené že sa vyučuje v párny alebo nepárny týždeň, toto delenie na párne a nepárne týždne sa riadi podľa kalendárnych týždňov. Tento semester sa teda začína párnym týždňom.

Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v Akademickom informačnom systéme. Predmety s malým počtom študentov nie sú zahrnuté v rozvrhu a v tomto prípade je nutné kontaktovať vyučujúceho uvedeného v študijnom programe ako „Zodpovedný za predmet“ a dohodnúť si spôsob absolvovania predmetu.

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA PREZENČNOU METÓDOU (DPM)  s miestom štúdia v Trnave

Aby si si pozrel svoj rozvrh v AIS, môžeš použiť nasledovné postupy:

 • Postup 1:
  • choď na stránku AIS a prihlás sa
  • klikni na Osobný rozvrh (v aplikácii Portál študenta).
 • Postup 2:
  • choď na stránku AIS a prihlás sa
  • klikni na Rozvrhy (v časti Portál verejných informácií), vo výbere podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
  • označ zobraziť rozvrh pre DPM
  • z ponúknutých kritérií vyber študijný program/ročník/skupinu
  • klikni dole na Zobraziť, zobrazí sa rozvrh pre danú študijnú skupinu.

 

Odporúčanie:

 • Zobraz si najskôr Osobný rozvrh, ktorý ti dá približnú predstavu o tvojom rozvrhu (teda postup 1).
 • Potom si zobraz rozvrh svojej študijnej skupiny (teda postup 2), kde uvidíš napr. aj ďalšie termíny cvičení z niektorých predmetov, kde budete v rámci svojej študijnej skupiny na cvičeniach rozdelení do menších skupín, napr. z dôvodu obmedzenej kapacity laboratórií, počítačových učební, atď...
  Na tieto ďalšie termíny si vás rozdelí vyučujúci na prvom cvičení alebo na prvej prednáške z tohto predmetu.

 

Dôležité upozornenia:

 1. Nezobrazujú sa ti niektoré zapísané predmety? Pravdepodobne ide o tie, ktoré nie sú definované pre tvoj aktuálny ročník alebo študijný program. Týka sa to najmä opakovaných predmetov z nižších ročníkov, prípadne výberových predmetov (tie sú v 2. ročníku bakalárskeho štúdia). V tom prípade si pozri rozvrh týchto konkrétnych predmetov (postupom 2, keď si v predposlednej odrážke ako kritérium vyber len názov predmetu). Potom si vyber vhodný termín cvičenia a dohodni sa s cvičiacim, či ťa na tento termín zoberie.
 2. Rozvrh predmetu Telesná výchova I, resp. Zdravotná telesná výchova I, ktorý je v 3. ročníku bakalárskeho štúdia, si pozri TU. Keď si vyberieš vhodný termín cvičenia, príď osobne na začiatku semestra na tento termín cvičenia a dohodni sa s cvičiacim, či ťa na tento termín zoberie.
 3. Máš kolíziu v rozvrhu? Ak máš zapísaný opakovaný predmet alebo výberový predmet, môžeš zistiť kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA KOMBINOVANOU METÓDOU (DKM) s miestom štúdia v Trnave

Postup zobrazenia rozvrhu je nasledovný:

 1. po prihlásení do AIS klikni na Rozvrhy v časti Portál verejných informácií
 2. označ rozvrh pre kombinovanú metódu štúdia, vyber si svoj ročník a skratku študijného programu, klikni na tlačidlo Zobraziť
 3. zobrazí sa tvoj rozvrh na piatky a soboty v zimnom  semestri
 4. rozvrh predmetov, ktoré nie sú zaradené v tvojom aktuálnom študijnom programe a ročníku (napr. opakovane zapísané predmety alebo výberové predmety), môžeš vyhľadať cez individuálny výber predmetu.
 5. pri cvičeniach z niektorých predmetov, kde budete na cvičeniach rozdelení do viacerých skupín si vás rozdelí vyučujúci na prvej prednáške alebo pred prvým cvičením z tohto predmetu.

Chceš použiť jednoduchší postup? Po prihlásení do AIS v aplikácii Portál študenta klikni na „Osobný rozvrh“, uvidíš svoj rozvrh na zimný semester, avšak zrejme bez opakovaných alebo výberových predmetov. Tie si musíte vyhľadať podľa bodu 4 v predchádzajúcom postupe.

Máš zapísaný opakovaný alebo výberový predmet (výberový predmet je v 2.ročníku BC. štúdia)? Možno zistíš kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné do neho zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.

V prípade nejakých kolízií medzi povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi môžete kontaktovať aj Ing. Rolanda Šubu na e-maili: roland.suba@stuba.sk.

 

Poznámka pre študentov s miestom štúdia v Trnave:

Celá výučba v akademickom roku 2019/20 je len v areáli na Bottovej ulici, teda v budovách označených ako:
T – budova na Bottovej ulici
T02 – nová budova, vchod je cez vestibul v budove na Bottovej ulici, potom chodba vpravo
ŤL – Ťažké laboratóriá, budova na Botanickej ulici (na druhom konci areálu vľavo)
TNC – nová budova Materiálového výskumu, pred budovou Ťažkých laboratórií, pri vstupe (je od ulice) musíte zazvoniť na vrátnika, zapísať sa na vrátnici
CE – Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, v strede areálu vpravo
ĽL – Ľahké laboratóriá, pri budove CE vpravo

 

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej prezenčnej metódy v Dubnici nad Váhom nájdeš TU. 

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej kombinovanej metódy v Dubnici nad Váhom nájdeš TU.