Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 8.8.2022 sa uskutoční slávnostné zahájenie rekonštrukcie plavárne MTF STU.

Názov projektu: REKONŠTRUKCIA BAZÉNOVEJ HALY, TECHNICKÝCH PRIESTOROV A PRÍSLUŠENSTVA v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave

Cieľ projektu: Cieľom rekonštrukcie je obnovenie funkčnosti plavárne, pričom dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti. V súčasnej dobe virtuálneho sveta bude funkčný bazén cestou k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti športovcov, ale aj občanov mesta Trnava i širokého okolia. Materiálovotechnologická fakulta STU plánuje po rekonštrukcii bazéna, prevádzkovať plaváreň tak, aby bola okrem študentov a zamestnancov MTF STU, vrátane Plaveckého klubu STU, sprístupnená miestnym školám a širokej verejnosti. Počas letných mesiacov plánujeme sprístupniť aj vonkajšiu časť plavárne vo forme letného kúpaliska (v rámci etapy dobudovania Campusu MTF).

Financovanie projektu:

1. Fond na podporu športu schválil príspevok vo výške 1 170 654,45 EUR.
2. Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na modernizáciu plavárne z daňových príjmov 400.000 eur.
3. Mesto Trnava podporí rekonštrukciu vo výške 400.000 eur na základe Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a MTF STU.
4. STU z vlastných zdrojov vyčlenila financie vo výške 570 773,79 EUR.