Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Za vynikajúce výsledky v štúdiu udelil dekan fakulty „Cenu dekana“ absolventkám:

Ing. Tomšová Romana
Ing. Stanovičová Silvia 

Absolventky ukončili inžinierske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych skúšok.

Zároveň udelil dekan fakulty na návrh pracovísk Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu 16 absolventom inžinierskeho štúdia.

Priezvisko a meno absolventa
Burdejová Bibiana, Ing.
Dráb Marek, Ing.
Hôrková Monika, Ing.
Kos Matej, Ing.
Kováč Jakub, Ing.
Machová Lucia, Ing. Mgr.
Majtánová Lucia, Ing.
Mičeková Dominika, Ing.
Michálek Juraj, Ing.
Rybová Barbora, Ing.
Stanovičová Silvia, Ing.
Šedivý Miroslav, Ing.
Vlachovičová Mária, Ing.
Vyskoč Michal, Ing.
Zemková Tatiana, Ing.
Žák Michal, Ing.

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelil Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú diplomovú prácu v roku 2019 absolventom:

Ing. Kováč Jakub                              

Ing. Mužila Marek.                           

 

Absolventi si ocenenia prevezmú počas slávnostných promócií absolventov inžinierskeho stupňa štúdia v júli 2019.

 

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.