Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené absolventky, vážení absolventi bakalárskeho stupňa štúdia,

výstupné doklady (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)  si môžete prevziať osobne na študijnom oddelení, miestnosť T-21, prízemie, Bottova ul., Trnava  v nasledovných termínoch:

23. 8. 2021 v čase od 08.00 do 12.00 hod.

24. 8. 2021 v čase od 08.00 do 12.00 hod.

Doklady môže prevziať aj iná osoba IBA na základe notárom overeného splnomocnenia.

Absolventom, ktorí si v uvedených termínoch výstupné doklady neprevezmú, budú odoslané poštou do vlastných rúk na adresu evidovanú v informačnom systéme (AIS).

Tu nájdete zoznam úspešných absolventov, ktorým bolo udelené ocenenie dekana a ocenenie Slovenskej zváračskej spoločnosti.