Prejsť na obsah
Dianie na MTF

 

Akademický senát MTF STU v Trnave na svojom zasadnutí 30.06.2022 schválil vyhlásenie volieb členov do AS MTF STU so sídlom v Trnave, na funkčné obdobie 2022-2026.

 

Voľby do AS MTF 2022-26 - Volebná komisia

Voľby do AS MTF 2022-26 - Harmonogram volieb

Voľby do AS MTF 2022-26 - Vykonávacie predpisy pre ZČ

Voľby do AS MTF 2022-26 - Vykonávacie predpisy pre ŠČ