Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Akademický senát MTF STU v Trnave na svojom zasadnutí 30.06.2022 schválil vyhlásenie volieb členov do AS STU na MTF STU so sídlom v Trnave, na funkčné obdobie 2023-2027.

 

Voľby do AS STU na MTF STU 2023-27 - Harmonogram volieb

Voľby do AS STU na MTF STU 2023-27 - Vykonávacie predpisy pre ZČ

Voľby do AS STU na MTF STU 2023-27 - Vykonávacie predpisy pre ŠČ