Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu posudzovania zhody výrobkov a zavádzania systémov manažérstva v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 31. októbra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Cieľom výzvy je podporiť podniky, ktoré posúdením zhody výrobkov alebo budovaním a postupným zavádzaním systémov manažérstva podľa príslušných noriem poskytnú svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov zvýšia tieto subjekty svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.

Viac informácií na:

http://www.mhsr.sk/aktuality/mh-sr-vyhlasilo-vyzvu-na-podporu-posudzovania-zhody-vyrobkov-a-zavadzania-systemov-manazerstva-v-podnikoch