Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pracovný seminár - pozvánka:

CVTI SR pozýva na Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry. Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry sa zameria na nový pracovný program pre roky 2018/2019 ako aj pravidlá a výzvy, ktoré sprevádzajú fungovanie a služby, ktoré poskytujú Európske výskumné infraštruktúry. Mali by priniesť vysvetlenia o využití výskumných infraštruktúr nielen pre priamych príjemcov grantov v H2020. Seminár je určený pre širokú vedecko-výskumnú komunitu.

Program

Registrácia:

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/informacny-den-pre-vyskumne-infrastruktury.html?page_id=3390

  

Výzvy na 2018/2019

Opatrenia politiky a medzinárodnej spolupráce pre výskumné infraštruktúry
Rozvoj a dlhodobá udržateľnosť nových pan-európskych výskumných infraštruktúr
European Open Science Cloud (EOSC)  
EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE
Integrácia a otvorenie výskumných infraštruktúr európskeho záujmu
Určenie úlohy výskumných infraštruktúr v preklade otvorenej vedy do otvorenej inovácie

 

Viac na:

http://h2020.cvtisr.sk/sk/excelentna-veda/centra-transferu-technologii/vyzvy-2018-2019.html?page_id=1845