Prejsť na obsah
Dianie na MTF
  • výzva na predkladanie Návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

  • výzva na predkladanie Návrhov na odmeňovanie špičkových výstupov jednotlivcov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 

Obe výzvy s detailami vyhlásenia výzvy nájdete na stránke pre zamestnancov https://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191 (informácie viditeľné z interných IP adries STU).