Prejsť na obsah
Dianie na MTF

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a vývojové aktivity vyhlasuje od 1.1.2019 tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane). Víťazka každej kategórie získa výhru 5 000 € na podporu jej profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:

 • Slovenské štátne občianstvo
 • Titul PhD.
 • Venovanie sa vedeckej činnosti
 • Výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
 • Výskum sa musí konať v Slovenskej republike
 • Vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok
 • Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31.marca 2019.

Registrácia je možná na stránke:

https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže:

 •  Kompletne vyplnený registračný formulár
 •  Kópia diplomu PhD.
 •  Odborný životopis v anglickom jazyku
 •  Zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus
 •  Zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 •  Opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 •  Odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Vyhodnotenie súťaže:

Prihlášky bude posudzovať expertná porota, ktorá vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt pre porotou v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied.