Prejsť na obsah
Dianie na MTF
MESIAC DÁTUM
AKCIA
január 19.1.2012 Novoročné stretnutie
26.1.2012 Deň otvorených dverí
30.1.-3.2.2012 Týždeň doktorandov
 
február 8.-10.2.2012 Záverečná konferencia projektu Autoclusters
10.2.2012 Otvorenie výskumno - vzdelávacieho centra UBEI
15.2.2012 Deň otvorených dverí na DP Komárno
17.2.2012 Švrtkové popoludnie - Dies Iovis Occurssus
20.2.2012 Otvorenie TelePrezenčnej siete
27.2.2012 Stretnutie s Bauer Gear Motor GmbH
28.2.2012 Produktivita a inovácie - prezentácia MTF
 
marec 6.3.2012 Prezentačná prednáška "Výrobné systémy vo Volkswagen Slovakia"
7.3.2012 Prezentácia spoločnosti PMP Montex s r.o.
10.-11.3.2012 38. ročník Veľkej ceny Trnavy v plávaní
22.3 Švrtkové popoludnie - Dies Iovis Occurssus
27.3.2012 Prezentácia firmy ESCAD Slovakia s r.o.
27.3.2012 Diskusia: Stretnutie s praxou
28.3.2012 Prezentačná prednáška spoločnosti Johnson Controls Trenčín, s r.o.
29.3.2012 Študentská vedecká konferencia
30.3.2012 Deň MTF
 
apríl 2.4.2012 Otvorenie spoločného pracoviska MTF STU a ÚMMS SAV
3.4.2012 Seminár ESAB
12.4.2012 Švrtkové popoludnie - Dies Iovis Occurssus
17. - 18. 4. 2012 Pohár rektora STU
25.4.2012 Prezentácia spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s r.o.
26.-27.4.2012 Konferencia "Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov"
 
máj 3.5.2012 Švrtkové popoludnie - Dies Iovis Occurssus
4.5.2012 Slávnostný deň na UPMK
10.5.2012 Workshop "Progresívne metódy a technológie prípravy, spracovania a diagnostiky materiálov"
20.-22.5.2012 International doctoral seminar
24.5.2012 IV. Pedagogická konferencia
 
jún 1.6.2012 Prezentácia firmy TRUMP
1.6.2012 Posledný termín podávania prihlášky na Ing. štúdium
2.6.2012 MDD na MTF
4.-8.6.2012 3. séria prednášok prof. Klausa Wetziga z IFW Drážďany 
15.6.2012 Posledný termín podávania prihlášky na PhD. štúdium
22.6.2012 Teachers Cup
29.6.2012 Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
 
júl 2.7.2012 Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
3.7.2012 Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
4.7.2012 Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
6.7.2012 Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
7.7.2012 Annual meeting of Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee
 
september 5.-8.9.2012 Konferencia Forming 2012
10.-14.9.2012 MTF na veľtrhu MSV v Brne
24.9.-22.12.2012 Výučba- zimný semester šk.roka 2012/2013
 
október 4.10.2012 Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť (vedecká konferencia TTSK, MTF STU, SJF a EK)
9.-11.10.2012 Akadémia&Vapac Bratislava
11.-12.10.2012 COMATTECH 2012
18.10.2012 Prezentácia spoločnosti Lenovo
22.10.2012 Rozhovory s praxou, hosť Ing. Peter Čirka
24.10.2012 Prednáška Jaroslav Kuracina (JCI Slovensko)
25.10.-2.11.2012 Výstava fotografií " Za bránami fakulty" v obchdnom centre Max Trnava
30.10.-2.11.2012 Gaudeamus Brno 2012
 
november 6.,11.,13.,20.,27.11.2012 Živý rozhovor s vedením fakulty o rozvoji fakulty v MTT
6.11.2012 Imatrikulácie
7.-11.11.2012 Prezentácia MTF STU na výstave centier excelentnosti Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2012
8.11.2012 Dies Iovis Occursus
15.-16.11.2012 7th Seminar for Central European PhD Students - Research in Materials Science
16.11.2012 Prednáška Ladislav Kossár
28.-30.11.2012  CECOL 2012 
december 1.12.2012 Mikuláš pre deti zamestnancov MTF STU
4.12.2012 Informačný seminár SAIA
4.12.2012 Živý rozhovor s vedením fakulty o rozvoji fakulty v MTT
6.12.2012 Vianočný bazár
7.12.2012 Vianočný koncert VUS Technik STU - v Bratislave
10.12.2012 udeľovanie titulu Dr.h.c.
11.12.2012 vianočné kolégium
11.12.2012 Stretnutie pri príležitosti pracovného jubilea 25-tich rokov na MTF STU
13.12.2012 Dies Iovis Occurssus
18.12.2012 Vystúpenie súboru Technik ako dar MTF STU mestu Trnava na Vianočných trhoch