Prejsť na obsah
Najlepšia dizertačná práca

Ing. Jana Moravčíková, PhD. :  

Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi

 

Ing. Maximilián Strémy, PhD. :   

Kombinované diskrétne dynamické systémy

 

Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. :

Návrh metodiky pre zlepšenie zrelosti projektového riadenia v priemyselných podnikoch v SR