Prejsť na obsah
Odbor komunikačných a informačných systémov

Používanie projektoru

Zapnite tablet pomocou tohto tlačidlo:

obr1

Spustite aplikáciu na ovládanie projektora:

obr2

V nej zapnite projektor (zelené tlačidlo ON pri nápise PROJEKCIA), resp. podľa potreby upravte osvetlenie, závesy alebo hlasitosť. Po dokončení prednášky projektor vypnite červeným tlačidlom OFF pri nápise PROJEKCIA.

Používanie zvuku (mikrofónov)

Tablet (viď bod 1) v tomto prípade používate iba v prípade nutnosti korigovania hlasitosti. V aplikácii nemusíte nič zapínať. Mikrofóny sú uložené na vrátnici a je potrebné ich zapnúť (tlačidlo je na spodnej strane mikrofónu, treba ho držať cca 3 sekundy). Ak máte záujem o používanie náhlavovej sady, kontaktujte OKIS.

Používanie umiestneného (zabudovaného) notebooku

Zapnite umiestnený notebook, zapnite projektor (bod 1).
Ak nemáte obraz, stlačte veľké tlačidlo na prepínači v poličke stolu pod projektorom, t.j. miesto svetielka 1 bude svietiť svetielko 2, resp. naopak.

obr3

Používanie vlastného notebookuobr4

Neodpájajte zabudovaný notebook.
Zapnite svoj notebook na samostatný kábel označený „SÚKROMNÉ PC“, zapnite projektor (bod 1).
Stlačte veľké tlačidlo na prepínači v poličke stolu pod projektorom (viď bod 3).

Ovládanie prezentácie na diaľku (prezentérom)

Diaľkový ovládač je uložený na vrátnici. Vyberte z neho USB „kľúč“ (A) a ten zapojte počítača. Z boku prístroj zapnite (B) a následne môžete v powerpointe prepínať slide-y dopredu (C), dozadu (D), prípadne používať laserové ukazovátko (E). Po ukončení práce odpojte USB „kľúč“, vsuňte ho do zariadenia a odovzdajte celé zariadenie na vrátnici