Prejsť na obsah
Odbor komunikačných a informačných systémov

Používanie projektoru

Projektor sa ovláda klasickým diaľkovým ovládaním, ktorý sa nachádza na vrátnici.

Používanie zvuku (mikrofónov)

Mikrofóny sú uložené na vrátnici. Je možné použiť aj tzv. náhlavovú súpravu, t.j. nie je potrebné držať mikrofón v ruke – uložené na OKIS. Celá zvuková aparatúra sa zapína stlačením jedného vypínača umiestneného pri zadnom východe v auly, napravo od dverí. Ak vypínač svieti, aparatúra je vypnutá, ak nesvieti, zvuk je zapnutý. V prípade, že mikrofón (a/lebo náhlavovú sadu) neplánujete používať, vypínač môžete úplne ignorovať.

obr1

Používanie umiestneného (zabudovaného) notebooku

Zapnite umiestnený notebook, zapnite projektor (bod 1).

Používanie vlastného notebooku.

Potrebné odpojiť zabudovaný notebook z VGA káblu a prípadne z napájania a zapnúť svoj notebook. Pri používaní vlastných notebookov NEGARANTUJEME SPRÁVNE NASTAVENIE OBRAZU.

Ovládanie prezentácie na diaľku (prezentérom)

Diaľkový ovládač je uložený na vrátnici. Vyberte z neho USB „kľúč“ (A) a ten zapojte počítača. Z boku prístroj zapnite (B) a následne môžete v powerpointe prepínať slide-y dopredu (C), dozadu (D), prípadne používať laserové ukazovátko (E). Po ukončení práce odpojte USB „kľúč“, vsuňte ho do zariadenia a odovzdajte celé zariadenie na vrátnici.

obr2