Prejsť na obsah
Oddelenie komunikačných a informačných systémov

Kliknete pravým tlačítkom na myši na plochu "nový - textový dokument" a premenujete ho napr. vizitka

Vyplníte textový dokument kontaktnými, pracovnými údajmi

Uloženie súboru vykonáte cez ponuku - "Súbor -> Uložiť ako" a do poľa "Názov súboru" napíšete "vizitka". Potvrdíte tlačidlom  „Uložiť"

Otvoríte Mozillu Thunderbird, hore kliknete na menu a položku "Nástroje" a vyberiete v ponuke možnosť "Nastavenia účtov". Objaví sa vám tabuľka a dolu v nej odšrktnete možnosť "Pripájať podpis". Následne kliknite na pole "Vybrať"

Objaví sa vám tabuľka, kde si treba nájsť svoju vizitku, ktorú ste pred tým vytvorili. Na konci všade potvrdíme tlačidlom "OK"