Prejsť na obsah
Oddelenie komunikačných a informačných systémov

Oddelenie komunikačných a informačných systémov zabezpečuje prevádzku všetkých IT systémov fakulty, ako aj servis pre užívateľov. Rovnako tiež zabezpečuje a spravuje pripojenie na internet pre internátne domovy M. Uhra.

Medzi najväčšie systémy pod správou OKIS patria:

 • virtualizácia,
 • prístupový a dochádzkový systém,
 • kamerový systém,
 • správa LAN siete,
 • správa serverov,
 • wifi systém fakulty,
 • tlačový systém fakulty,
 • správa mobilných a klapkových telefónov,
 • certifikačná autorita AIS
 • a ďalšie ...

OKIS má na starosti "hárdvérové" vybavenie fakulty. Okrem iných činností zabezpečuje:

 • helpdesk pre užívateľov,
 • správu systému tenkých klientov (virtualizácia),
 • správa učební,
 • inštalácie a reinštalácie počítačov,
 • správa tlačoveho systému,
 • zabezpečenie siete MTF (vrátane siete Študentského domova a jedálne M. Uhra),
 • správa domény,
 • telepresence
 • opravy elektronických komponentov,
 • a ďalšie ...

Zodpovedá za prevádzku informačných systémov nasadených na fakulte. Jedná sa o tieto systémy:

 • personálny systém Magion,
 • ekonomický systém Magion,
 • dochádzkový systém,
 • prístupový systém,
 • informačné obrazovky,
 • elektronická registratúra,
 • akademický informačný systém,
 • systém pre prevádzku elektronickej tabule,
 • vybavovanie objednávok a reklamácií IKT v zmysle platných rámcových zmlúv,
 • a ďalšie ...