Prejsť na obsah
Odbor komunikačných a informačných systémov
číslo útvaru  názov útvaru vedúci odboru/vedúci oddelení, zástupcovia kompetencie telefón mail
0691* OKIS  Ing. Matej Hýroš vedúci odboru 0905 357 624 matej.hyros@stuba.sk
vedúci oddelenia OPIS
OSTO  Ing. Matej Hýroš  vedúci oddelenia 0905 357 624  matej.hyros@stuba.sk 
OSTO