Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Vymenovanie osobnosti za emeritného profesora je vyjadrením úcty k jeho osobe a poďakovaním Materiálovotechnologickej fakulty STU za jeho celoživotné odborné dielo. Portréty týchto osobností , ale i iných ktorí sa zaslúžili o rozvoj fakulty, Vám priblížime postupne v spracovaných dokumentografických záznamoch, kde sa budeme snažiť zachytiť rozhovor s touto osobnosťou, ale i rozhovory s jeho spolupracovníkmi, poskytnúť prierez jeho publikačnou činnosťou a odkazom pre budúcnosť.