Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Kontakt na oddelenie VaZV:

Bc. Vrbovská Beáta

tel. : +421 918 646 011, +421 908 674 165  kl. 377

Bc, Micháliková Alena

tel. : +421 918 646 011, +421 908 674 165 kl. 377

Mária Rešetková, MBA

tel. : +421 918 646 015, +421 908 674 164 kl. 373