Prejsť na obsah
Odbor

Odbor hospodárskych a administratívnych činností predstavuje širokospektrálne pracovisko Materiálovo technologickej fakulty so sídlom v Trnave, ktorého základným cieľom a poslaním je zabezpečovanie hospodárneho a  efektívneho chodu fakulty. Je servisným pracoviskom ostatných pracovísk v rámci fakulty a zároveň rozvojovým pracoviskom . Odbor je zložený zo štyroch ďalších oddelení a to:

  • Oddelenie prevádzky a správy 
  • Oddelenie verejného obstarávania a prípravy projektov
  • Ekonomické oddelenie
  • Oddelenie investičnej výstavby

Všetky vyššie uvedené oddelenia sú riadené vedúcimi zamestnancami, pričom odbor ako celok je riadený vedúcim odboru, ktorý je zároveň tajomníkom fakulty.

Samostatnými pracoviskami, ktoré spadajú celkovo, alebo čiastočne pod kompetencie tajomníka fakulty  sú :

  • Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra
  • Referát

Organizačná schéma pracovísk riadených tajomníkom fakulty:

foto