Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

EIT Manufacturing ponúka jedinečný vzdelávací program EIT Manufacturing Doctoral School prostredníctvom svojich partnerských univerzít v spolupráci s priemyselnými a výskumnými centrami. Poslaním Doctoral School je vzdelávať novú generáciu inovátorov, lídrov a začínajúcich podnikateľov, ktorí sú schopní vytvárať globálne konkurencieschopnú a udržateľnú výrobu. Ide o akreditovaný vzdelávací program, ktorý tvorí nadstavbu k existujúcim doktorandským programom a ponúka možnosť trénovať budúcich lídrov v oblasti inovácií priemyselnej výroby. Je určený pre ukončených študentov inžinierskych programov a doktorandov. 

 

STU  je jednou zo zakladajúcich partnerských inštitúcií programu, vďaka čomu sa môžu naši doktorandi zapojiť do programu bez poplatku, navyše môžu získať dodatočné štipendium na mobility. Bližšie informácie o programe, jeho benefitoch a ako postupovať pri registrácii nájdete na nasledujúcom linku: https://eitmanufacturing.eu/activities/eit-manufacturing-doctoral-school/

 

Najbližší termín na podanie prihlášky: 15. september 2021 23:59 CET  

EIT Manufacturing otvára výzvu EVO-R, súťaž, ktorá sa sústredí na prilákanie, výber a podporu mladých tímov/jednotlivcov, z oprávnených krajín EIT RIS s cieľom priniesť na európsky a ďalšie svetové trhy riešenia súvisiace s malou výrobou, ktoré už boli vyvinuté pomocou regionálnych programov.

Vybrané subjekty budú oprávnené na získanie finančnej podpory vo forme sub-grantingu, na vykonávanie nasledovných aktivít (všetci uchádzači si musia vybrať minimálne 2 z 5 aktivít):

• rozvíjať výsledky výskumu do komerčne dostupných produktov alebo služieb malého rozsahu• vyhľadáva/získavať potenciálnych zákazníkov na trhoch EÚ a na svetových trhoch• pripraviť uvedenie produktu / služieb na trh • získať certifikáty týkajúce sa výrobkov / služieb, ktoré podporujú rozvoj podnikania v určitých priemyselných odvetviach alebo na trhoch. • založenie spoločnosti

 

Otvorenie výzvy: 20.5. 2021 Uzávierka: 20.6.2021 o 17:00 CET 

Financovanie: vybraných bude maximálne 25 organizácií, ktoré budú mať možnosť získať sub-granting vo výške max. 30.000€

 

Spôsob podania návrhu: cez e-mail ris@eitmanufacturing.eu

 

Celé znenie výzvy ako aj template a informácie ako postupovať pri podaní návrhu nájdete na nasledujúcom linku:  http://ris.eitmanufacturing.eu/call-evo-r/

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Raw Materials.  

Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

Otvorenie výzvy - Monday, 1 March 2021

Otvorenie portálu SeedBook pre podávanie projektových návrhov - Early April 2021

Termín na registráciu projektových návrhov v SeedBook - 19 April 2021 at 13:00 CET

Termín na podanie Draftov projektových návrhov do SeedBook - 3 May 2021 at 13:00 CET

Vyhodnotenie draftov projektových návrhov -Tuesday, 4 May - Thursday, 20 May 2021

Výsledok hodnotenia komunikovaný konzorciu -  21 May 2021

Finálny termín podania projektového návrhu - 1 September 2021 at 13:00 CET

 

Projektový návrh v schéme EIT Raw Materials sa podáva cez systém „SeedBook“:

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/

 

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

STU sa pridáva k novej európskej sieti inovátorov EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). Ďalšie podrobnosti o členstve sa dozviete tu.

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv