Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

STU sa pridáva k novej európskej sieti inovátorov EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). Ďalšie podrobnosti o členstve sa dozviete tu.

Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Uzávierka výzvy je 16.12.2019.

V Rámci výzvy sú otvorené nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra so špecifickým cieľom: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prioritná os 2 – Zvýšenie cezhraničnej spolupráce verejných autorít a občanov 

 Viac informácií: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-proposals-skhu-1902

 

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv