Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

2019

 • 11. - 15.11.2019
  Uskutočnil sa ESA seminár na UVPT
  V dňoch 11.-15.11.2019 sa na UVPT uskutočnil v poradí už tretí ESA seminár. Tentokrát bol lídrom Peter Boorman PhD z University of Southampton, ktorý je momentálne na postdoktorandskom pobyte v Prahe na AV ČR.
 • 04. - 14.9.2019
  Zahraničná návšteva z Alžírska na UMAT
  V dňoch 4. 9. až 14. 9. 2019 navštívil UMAT prof. Mourad Keddam z Laboratoire de Technologie des Matériaux, Département de Sciences des Matériaux, Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés, USTHB, B.P N◦32,16111, El-Alia, Bab-Ezzouar, Algiers, Algeria.
 • september 2019
  Medzinárodný IT workshop V4+ACARDC na UIAM
  Začiatkom septembra sa na pôde UIAM uskutočnil IT workshop medzinárodného projektu V4+ACARDC, s ktorým paralelne beží inštitucionálny projekt MTF. Zúčastnili sa na ňom partnerské univerzity z krajín V4 a akadémie vied Ukrajiny, STU FEI a riešitelia MTF z inštitucionálnej časti projektu.

2018

 • 12.12.2018
  Zahraničná návšteva z Iránu na UVPT a UMAT
  Dňa 12.12.2018 prijal zástupca riaditeľa UVPT doc. Róbert Riedlmajer riaditeľa Laboratória grafénu a progresívnych materiálov na Technickej univerzite Amirkabir v Teheráne z Iránu. Docent Malek Naderi sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti výskumu pomocou iónových zväzkov v laboratóriu tandemového urýchľovača 6MV a tiež využitia iónovej implantácie a viacerých plazmových technológií na UVPT. Následne dňa 14.12.2018 mal docent Malek Naderi stretnutie s pracovníkmi Ústavu materiálov, prof. Ľubomírom Čaplovičom, doc. Martinom Kusým, Mgr. Mariánom Palcutom a RNDr. Pavlom Priputenom. Prezentoval výsledky výskumu grafénov na jeho materskom pracovisku. Súčasne sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti analýzy materiálov, ako aj možnosti obojstranných odborných stáží prostredníctvom ERASMUS+.

 • 04.07.2018
  Vzájomná spolupráca medzi MTF STU a indickou School of Science Adamas University
  Dňa 4. júla 2018 podpísal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka dohodu o vzájomnej spolupráci medzi MTF STU a indickou School of Science Adamas University pri príležitosti národného štipendijného pobytu dekana School of Science prof. Dr. Bimala Kumara Sarkara na našej fakulte. 
 • 04. - 05.6.2018
  Zahraničná návšteva na MTF
  V rámci 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktoré sa konalo v dňoch 4. – 5. júna 2018 v Bratislave, navštívil našu fakultu dňa 4. 6. 2018 minister pre inovácie a technologický rozvoj Nenad Popović, ktorý je zanieteným odborníkom a iniciátorom inovácií a nových technológií v Srbsku.

 • 22.5.2018
  Zahraničná návšteva na MTF
  Dňa 22. 5. 2018 riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z Akademie Věd České republiky, Ústavu fyziky plazmatu v Prahe (IPP). Cieľom stretnutia je výskumná spolupráca v oblasti výstavby Tokomaku – fúzneho reaktora slúžiaceho na vytvorenie prstenca plazmy. UVTE sa bude podieľať na výrobe cievok, ktoré tvoria základ zariadenia. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia IPP – Mgr. Josef Havlíček, Ph.D., Dipl-Ing. David Šesták a Ing. Viktor Veselovský. Za UVTE sa rokovania zúčastnili doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy a Ing. Miroslav Sahul, PhD. Výskumná spolupráca je naplánovaná na 2 roky, v rámci čoho bude výskum zameraný na vývoj technológie spájania cievok.

 • 23.04.2018
  Zahraničná návšteva na MTF
  Dňa 23. 4. 2018 prijal prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Milan Marônek pedagógov z Technical University of Sofia, Faculty of Computer Systems and Technologies – prof. Eng. Borisa Tudjarova, PhD. a Assoc. prof. Eng. Valentina Hristova, PhD., ktorí v rámci podpísanej zmluvy Erasmus+ medzi oboma fakultami navštívili našu inštitúciu. V rámci odborného programu hostia predstavia svoju fakultu, odprezentujú dve odborné prednášky na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a navštívia vybrané laboratóriá fakulty.
 • 10.04.2018
  Zahraničná návšteva  na MTF
  Dňa 10. 4. 2018 navštívili MTF STU dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Szegede Dr. habil. István Bíró, PhD. a Dr. Eng. Jósef Sárosi, PhD. v rámci programu CEEPUS. Zahraničnú návštevu prijal prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy prof. Milan Marônek.
 • 22.03.2018
  Prednáška Dr.Furstnera z Vysokej školy technickej v Subotiči
  Dňa 22.3. 2018 riaditeľ UVTE prijal delegáciu v rámci programu CEEPUS v zložení Dr. Igor Furstner, Dr. Robert Sánta a Dr. Imre Némedi.

 • 21.03.2018
  Prednáška Dr. Ferenc Farkasa z Univerzity v Szegede
  Dňa 21.3. 2018 sa realizovala na Ústave výrobných technológií prednáška Dr. Ferenc Farkasa na tému "ENGINE TESTS AND ECONOMICAL CONNECTIONS OF DIESEL FUELS", v rámci prezentácie bola v krátkosti predstavená aj Univerzita v Szegede. Prednášky sa zúčastnili študenti ako aj zamestnanci fakulty.
 • 20.03.2018
  Odborná prednáška Dr. Andreja Mošaťa
  Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave odborná prednáška Dr. Andreja Mošaťa s témou „Online marketing“. Prednáška bola zrealizovaná v rámci predmetu „Marketing“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu „Priemyselné manažérstvo“.
 • 20.03.2018
  Návšteva z Kalašnikovej štátnej technickej univerzity
  Dňa 20. 03. 2018 navštívili našu fakultu v rámci programu Erasmus+ a projektu International Credit Mobility (ICM) prorektor prof. Alexander Gubert a Dr. Sergei Babushkin z Kalašnikovej štátnej technickej univerzity v ruskom Iževsku.
 • 14.03.2018
  Návšteva zo Západočeskej univerzity z Plzne
  V rámci stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS), navštívil našu fakultu Doc. Ing. Jan Řehoř, PhD., vedúci Katedry technologie obrábění, Fakulty strojní zo Západočeskej univerzity z Plzne. Doc. Řehořa prijal riaditeľ Ústavu výrobných technológií, doc. Ing. Štefan Václav, PhD.. V rámci svojej mobility, doc. Řehoř navštívil laboratóriá fakulty a dňa 14. marca 2018 realizoval odbornú prednášku na tému „The technical support of the research, development and education in machining technologies for open collaboration“, kde boli odprezentované a prediskutované oblasti spoločnej spolupráce medzi obomi partnerskými fakultami.

 • 07.03.2018
  Návšteva z Kuby na MTF STU 
  Dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka spolu s prodekanom prof. Ing. Milanom Marônkom, CSc. dňa 7. marca 2018 prijali na fakulte delegáciu z Kuby. Prof. Andrés Castro Alegría, rektor a Dr. Lazaro Humberto Suarez Lisca z Universidad Central,“Marta Abreu” de Las Villas sa zaujímali najmä o oblasť vzdelávania, vedy a výskumu. Predmetom rokovania boli aj rámcové otázky budúcej spolupráce s našou fakultou.
 • 20.02.2018
  Návšteva z Univerzity v Alberte
  Dňa 20. 02. 2018 navštívili našu fakultu prof. Dr. Stanislav Karapetrovic a Dr. James Hogan z Univerzity v Alberte (Kanada).
 • 09.02.2018
  Návšteva z Francúzskeho veľvyslanectva
  Dňa 9. 2. 2018 prijal dekan MTF STU  profesor Peterka delegáciu z Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike.

 • 16.01.2018
  Návšteva organizácie Dnepropetrovsk Development Agency (DDA)Zástupcovia ukrajinskej organizácie DDA sa zúčastnili prehliadky laboratórnych priestorov fakulty. Prehliadka začala o 13:10 a trvala do 15:15. Po skončení prehliadky sa uskutočnilo rokovanie za účasti prodekanky D. Cagáňovej a V. Švača za stranu fakulty.

 

2017

 • 19.12.2017
  Zahraničná návšteva na MTF
  Dňa 19. 12. 2007 navštívili našu fakultu pracovníci Bieloruskej národnej akadémie vied, riaditeľ Fyzikálno-technického inštitútu Dr. Sc. Vitalij Genadijevič Zaleskij a riaditeľ Vedecko-výskumného centra elektrónovolúčových technológií a plazmovej fyziky Dr. Sc. Igar L. Pobal.
 • 8.11.2017
  Návšteva na UVTE
  Dňa 08.11.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Department for mechanical constructions and mechanization, Srbsko, ktorú zastupoval prodekan pre výučbu assoc. prof. Mirko Blagojevic, Ph.D..

 • 8.11. - 15.11.2017
  Návšteva na MTF
  V dňoch 8. - 15.12.2017 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave Dr. Pedro Vera Serna z TECAMAC POLYTECHNIC UNIVERSITY, Mexiko.

 • 07.11.2017
  Návšteva na UVTE
  Dňa 07.11.2017 riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z Vysokej školy báňskej - Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie

 • 23.10.2017
  Delegácia z Iževskej štátnej technickej univerzity Kalaschnikov
  Dňa 23. 10. 2017 dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef  Peterka v sprievode Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Božeka, CSc. prijal delegáciu z Iževskej štátnej technickej univerzity Kalaschnikov, doc. Elu Sosnovich a doc. Svetlanu Firsovu.
 • 25.09.2017
  Odborná prednáška - doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.
  V dňoch 25. 9. 2017 a 27. 9. 2017 sa uskutočnil na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v rámci predmetov Podniková logistika a Základy manažmentu výroby prvý blok prednášok, ktoré zrealizoval pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu „Priemyselné manažérstvo“ a „Kvalita produkcie“  doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD. Prednášky boli zaujímavé, doplnené praktickými príkladmi a ukážkami. Záver prednášok bol venovaný diskusii k odprednášanej problematike, do ktorej sa študenti aktívne zapojili. 

 • 05.09.2017
  Zahraničná návšteva na UVTE
  Dňa 5.9.2017 navštívil našu fakultu prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. z Fakulty technologickej Univerzity Tomáše Bati v Zlíne spolu s predsedom akademického senátu fakulty Ing. Michalom Staňkom, PhD. Spolu s prof. Velíškom si prezreli laboratóriá UVTE zamerané na automatizáciu a robotizáciu výrobných procesov a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania.

 • 22.08.2017
  Návšteva na MTF
  Dňa 22. 8. 2017 prijal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka zahraničných hostí, ktorí sú v súčasnosti na zahraničnej stáži na MTF STU. Dr. Ing. Dr. h. c. Elke Glistau z Otto von Guericke University v Magdeburgu a prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Norge Isaias Coello Machado z Central University Marta Abreu of Las Villas, Santa Clara, Kuba prediskutovali s dekanom fakulty možnosti bilaterálnej spolupráce a v rámci svojho pobytu navštívili vybrané fakultné laboratóriá.

 • 21.6.2017
  Prednáška profesora Sarkara na UMAT MTF STU
  Dňa 21. júna 2017 sa na Ústave materiálov MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Sarkara z Galgotias University, Dílií, India, dekana School of Basic & Aplied Sciences, ktorý navštívil MTF STU v rámci národného štipendijného programu Slovenskej republiky.
 • 11.5.2017
  Návšteva z Južnej Kórei
  Dňa 11.5.2017 doc. Ing. Štefan Václav, PhD. riaditeľ UVTE prijal návštevu z Južnej Kórei – Korea Institute of Industrial Technology a z firmy AM Technology Co,. Ltd. Návšteva bola uskutočnená na základe žiadosti kórejskej strany oboznámiť sa s pracoviskami UVTE MTF STU. 
 • 8.5.2017
  Zahraničná návšteva na UPIM
  V dňoch 8. - 12.5. 2017 poctil svojou návštevou Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU v Trnave, p. Doc. Ing. Jože Kropivšek, PhD. z University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia. Predmetom jeho návštevy bolo nadviazanie vzťahov medzi inštitúciami s potenciálom riešenia spoločných bilaterálnych grantových úloh. Pán Doc. Kropivšek odprednášal študentom v rámci predmetu Finančný manažment tému : Financial Indicators for Business Success Evaluation. 
 • 18.4.2017
  Návšteva z Beijing University of Technology na MTF
  V dňoch 18. - 23.4.2017 prodekan MTF STU prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijali delegáciu z Beijing University of Technology, College of Materials Science and Technology v rámci spoločného bilaterálneho projektu APVV SK-CN.
 • 25.4.2017
  Návšteva z TU Sofia na MTF
  Dňa 25.4.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z TU Sofia. Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach.
 • 14.4.2017
  Návšteva z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged na UVTE
  Dňa 14.4.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged. Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. 
 • 21.3.2017
  MTF STU navštívil dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet Zielonogórski Dr. Hab.
  Dňa 21.03. 2017 navštívili MTF STU dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet Zielonogórski Dr. Hab.
  Ing. Piotr Kulyk, prof. UZ spolu s prodekanom doc. Ing. Sebastianom Saniukom, PhD.  za účelom zintenzívnenia spolupráce najmä v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, tvorby spoločných medzinárodných projektov, realizovania mobilít a prehĺbenia spolupráce v oblasti vzdelávania a prepojenia s praxou, resp. konkrétnymi priemyselnými podnikmi.
 • 9.3.2017
  Návšteva z Iževska
  Dňa 9. 3. 2017 navštívili našu fakultu pracovníci Iževskej štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova, prorektor Alexander Balickij, vedúci zahraničného útvaru Aljosa Riabcikov a pracovník zahraničného útvaru Sergej Babuskin.
 • 15.2.2017
  Zahraničná návšteva na UVTE
  V dňoch 15. a 16. 2. 2017 sa na pôde Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu aplikovaného výskumu  Manunet s názvom Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement – R&D
 • 20.2.2017
  Návšteva z Technickej univerzity v Sofii
  V dňoch 20.2. až 23.2. navštívila našu fakultu delegácia z Technickej univerzity v Sofii (Bulharsko). Bulharskú delegáciu viedol prorektor TU Sofia prof. Ľubomir Dimitrov, ďalší členovia delegácie boli prof. Milka Vicheva dekanka strojníckej fakulty na TU Sofia, prof. Plamen Petrov a Mariana Mitova.
 • 20.2.2017
  Návšteva prof. Durakbasa a prof. Bauera na MTF
  Profesorov Durakabsu (TU Viedeň) a prof. Bauera (NU Buenos Aires) pozval a 20.2.2017 prijal prof. Karol Velíšek. Súčasťou ich návštevy MTF bolo aj stretnutie s dekanom fakulty prof. Peterkom, počas ktoreho sa hovorilo o spoločných projektoch a stanovil sa predbežný termín návštevy SjF TU Viedeň na úrovni dekanov.

2016

 • 14.11.2016
  Odborná prednáška dr. inż. Moniky HYRZA-MICHALSKEJ
  Dňa 14.11.2016 navštívila Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave dr. inż. Monika Hyrza-MichalskA, pracovníčka Katedry mechaniky a tvárnenia, Inštitútu technológií spracovania materiálu Politechniky Słaskej v Katoviciach.
 • 11.11.2016
  Zahraničná návšteva z Varaždinu
  Dňa 11.11.2016 navštívili Univerzitný vedecký park v Trnave zahraniční hostia z TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. Varaždin pod vedením riaditeľa Josipa Boraka
 • 24.10.2016
  Návšteva z Francúzskeho veľvyslanectva na MTF
  Dňa 24.10.2016 sa v priestoroch MTF v Trnave uskutočnilo stretnutie zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v SR - pána François-Xavier Mortreuil , francúzskeho atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu , pani Marie-Flore Michel, odbornej referentky pre vedeckú spoluprácu, pani Saganovej z odboru výmen v oblasti vzdelávania a študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.
 • 18.10.2016
  Predstavitelia Iževskej štátnej technickej univerzity na MTF
  Dňa 18. 10. 2016 sa konala v priestoroch MTF STU Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia jej založenia. V súvislosti s výročím prijal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka rektora Iževskej štátnej technickej univerzity prof. Ing. Borisa Yakimovicha, DrSc., ktorý podpísal s rektorom STU Bratislava, prof. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD. dohodu o vzájomnej spolupráci. 
 • 28.09.2016
  Prednáška Dr. Jonnu Kannosto, PhD.
  Dňa 28.09.2016 privítal Ústav integrovanej bezpečnosti Dr. Jonnu Kannosto, PhD. z Technickej univerzity v Tampere (Fínsko), ktorá viedla odbornú prednášku na tému Aerosóly v prostredí. Prednáška pozostávala z dvoch častí. Prvá bola zameraná na: Aerosol measurement technique: Impactor and electrical low pressure impactor a druhá časť na: Density analyses from atmosphere for small particle (10nm-200nm), kde zamestnanci a študenti mohli získať veľa prínosných informácii z výskumu a praxe v tejto oblasti.
 • 08.07.2016
  Prijatie zahraničnej návštevy
  Dňa 8. 7. 2016 navštívili fakultu Ao. Univ. Prof. Prof.h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. M. Numan Muhammet Durakbasa z Ústavu výrobného inžinierstva a laserových technológií Technickej univerzity vo Viedni, Professor Dipl.-Ing. Dr.techn. Jorge M. Bauer z National University of Lomas Zamora v Buenos Aires, Ing. Michal Holub, PhD. z Ústavu výrobných strojovsystémov a robotiky Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne a Ing. Jiří Kovář, PhD. z NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering) Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne. 
 • 10.06.2016
  Zahraničná návšteva na MTF
  Dňa 10.6.2016 navštívila MTF STU delegácia z Istanbul Bilgi University Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka privítal rektora prof. Dr. Mehmet Durmana a ďalších hostí z tejto významnej tureckej univerzity Prof. Dr. Mehmet Durman, Rector, Prof. Dr. Atilla Eriş, VP/Provost, Assist. Prof. Dr. Şamil Erdoğan, Director of International Center 
 • 09.06.2016
  Zahraničná návšteva na MTF
  Dňa 9.6.2016 navštívil MTF STU Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, pán Jun Shimmi. Sprevádzali ho Prvý tajomník Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike, Shinji Soyama a podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Juraj Čajko.
 • 18.05.2016
  Uskutočnil sa seminár na UVTE
  V rámci projektov medzinárodnej spolupráce CEEPUS navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave  Associate Professor  Gelu  Ovidiu  Tirian zo Strojníckej fakulty Polytechnickej univerzity Timisoara so sídlom v Hunedoare ( Rumunsko ).

 

2015

 • 24.-27.2015
  DMG MORI na MTF STU v Trnave 
  V dňoch 24. až 27. novembra 2015 sa v nadväznosti na výstavu EMO v Miláne  uskutočnila v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM ) prezentácia firmy DMG MORI 
 • 30. 09.2015
  Prijatie zahraničnej návštevy
  Vo štvrtok 24. 9. 2015 navštívila Materiálovotechnologickú fakultu STU delegácia odborníkov pre oblasť vykurovania a chladenia budov.

2014

2013

 • 13.11.2013
  Prednáška poľského hosťa
  Dňa 13.11.2013 sa v T-31 konala prednáška Ing. Pawla Kuzdowicza, PhD. z Fakulty ekonomiky a manažmentu, Univerzita Zelena Gora ..
 • 19.03.2013
  Zmluva o spolupráci
  Pán prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. sa v polovici novembra zúčastnil prednáškového pobytu na Gomelskej štátnej univerzite Franciska Skariny ...
 • 05.03.2013
  Prijatie zahraničnej návštevy
  Včerajší deň sa na MTF STU niesol v duchu prijatia hostí z Széchenyi István University Győr, Maďarsko a Univerzity v Maribore, Slovinsko ...

2012

2011

2010

2009

2008

2007