Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Európska komisia zriadila European Defence Fund (Európsky obranný fond), ktorý bude poskytovať  5.5 miliardy €/ rok na podporu európskych obranných kapacít – výskumu a priemyslu.

Fond, ktorý ohlásil predseda Juncker v septembri 2016 a ktorý podporila Európska rada v decembri 2016, bude koordinovať, dopĺňať a zvyšovať vnútroštátne investície do výskumu v oblasti obrany, vývoja prototypov a do nadobúdania vojenského vybavenia a technológií.

Zriadenie fondu bolo – okrem iného – motivované snahou vyhnúť sa duplicite vo výdavkoch, hlavne u civilných projektov, ktoré by mohli mať potenciálne obranné využitie. Fond má dve zamerania:

  1. Výskum:  predpokladá sa podpora oblastí ako napr. elektronika, metamateriály, šifrovaný softvér či robotika (mnohé z oblastí NMBP, pozn. DJ)
  2. Vývoj a nadobúdanie

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sk.htm