Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Vážené dámy, vážení páni,

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie  25. 7. 2018 zverejnilo aktualizáciu výziev pre rok 2019 v rámci Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 - 2020.

Bližšie informácie o zmenách jednotlivých častí pracovných programov nájdete na  webovom linku: http://slord.sk/sk/odporucame/aktualizacia-pracovneho-programu-horizont-2020-na-roky-2018-2020-vyzvy-pre-rok-2019.html?page_id=3521