Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
Vážené dámy, vážení páni,
 
styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Vám prináša zoznam nových tém, ktoré boli pridané ako súčasť aktualizácie Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 (z 24. júla 2018).
 
Prehľad nových tém nájdete na našom webe SLORD: http://slord.sk/sk/odporucame/prehlad-novych-tem-v-aktualizovanom-pracovnom-programe-horizont-2020-na-roky-2018-2020.html?page_id=3523