Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

typ grantu: Visegrad Grants

priemerná výška grantu: do 20.000 Eur

Akýkoľvek originálny návrh môže získať podporu, ak sa zaoberá regionálnou spoluprácou V4, podporou inovatívnosti a udržateľnosti v strednej a východnej Európe v jednej z týchto oblastí zamerania:

 • Kultúra a spoločná identita
 • Vzdelávanie a budovanie kapacít
 • Inovácia, výskum a vývoj, podnikanie
 • Demokratické hodnoty a médiá
 • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvá
 • Regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch
 • Sociálny rozvoj

Nie sú podporované infraštruktúrne a investičné projekty.

 

typ grantu: Visegrad+ Grants

priemerná výška grantu: do 20.000 Eur

Podpora sa môže získať na realizáciu originálneho návrhu s nasledujúcim zameraním:

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelanie
 • rozvoj vidieka
 • Správa verejných vecí
 • Legislatíva a spravodlivosť
 • Komunikácia, médiá a prístup k informáciám
 • Rozvoj spoločnosti / podpora ľudských práv a menšín

 Nie sú podporované infraštruktúrne a investičné projekty

 

typ grantu: Strategic Grants

priemerná výška grantu: do 40.000 Eur

Strategické granty podporujú návrhy projektov zamerané na ročné strategické priority a sú určené na dlhšie trvanie projektu (12-36 mesiacov).

Priority strategických grantov v roku 2017:

Regionálna spolupráca pre konkurencieschopnosť a konektivitu
Bezpečnosť a stabilita
Propagácia V4