Prejsť na obsah
Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí


vedúca oddelenia

Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.

tel. : +421 918 646 017

personálny referát:

Ing. Katarína Mancová
tel.: +421 918 897 634

referát ekonomiky práce:

Ing. Henrieta Grznáriková

tel.: +421 918 646 020

referát mzdovej učtárne:

Ing. Vladimíra Ďurišová
Bc. Daniela Susková

tel.: +421 918 988 466

právny referát:

Mgr. Ľubomír Baláž

tel.: +421 948 907 449

Informácie oddelenia

Voľné pracovné miesta

Tlačivá personálneho a organizačného oddelenia prístupné mimo vnútornej siete MTF