Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

V rámci budovania výskumnej infraštruktúry Centrá excelentnosti predstavovali prvý krok k budovaniu integrovanejšej výskumnej infraštruktúry pre akademické inštitúcie, zamerané predovšetkým na materiálový výskum, nanotechnológie, ochranu životného prostredia, biomedicínu a biotechnológie a pôdohospodársky výskum. Zároveň sa v nich začali vytvárať spolupráce medzi jednotlivými partnermi, ktoré sa využívali aj v ostatných projektoch. Bol to prvý nevyhnutný krok k tomu, aby sa infraštruktúra výskumných organizácií dostávala na úroveň porovnateľnú s ostatnými štátmi EÚ.

Slovenská technická univerzita v Bratislave má vybudované centrá excelentnosti:

  • Centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
  • Centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
  • Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia
  • Centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA
  • Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
  • Centrum excelentnosti 5-osového obrábania – MTF STU
  • Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov – MTF STU
  • Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe – CESPETIT
  • Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb - KC INTELINSYS
  • Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačných a komunikačných technológií a systémov

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/univerzitny-vedecky-park-stu/centra-excelentnosti.html?page_id=3427