Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

POVERENÝ PRODEKAN PRE ROZVOJ

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

  • rozvoj
  • informačné technológie
  • transfer know how
  • prognostika

Kontaktná adresa:

MTF STU Jána Bottu 25
917 24 Trnava
mob. : +421 918 600 182
tel. : +421 906 068 174
fax : +421 906 068 299

pokorny

Kontakty na spoluprácu s praxou na ústavoch MTF STU:

UMAT - doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

UVTE - doc. Ing. Pavel Kovačócy, PhD.

UIAM - prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

UVPT - doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

UPIM - prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

UIBE - doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

 

Podpora spolupráce s praxou:

ODBOR POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU  
vedúci odboru :  
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

resetova

 

tel.: +421 906 068 kl. 355
       +421 915 847 111
fax: +421 906 068 499